Välkommen till Miljösupport!

Lagstiftningen på miljöområdet kommer i framtiden att bli betydligt hårdare än den är idag. Miljöanpassningen av företag får därför en allt större betydelse och ett ordningsamt miljöarbete skapar förtroende för verksamheten hos leverantörer, kunder och allmänheten! De företag som har insikt i detta och satsar på ett aktivt miljöarbete får därför större möjligheter till nya affärsmöjligheter.

Hur hanterar ert företag miljöfrågorna?

Det är inte alla gånger så lätt att veta vart man ska vända sig i djungeln av instanser, lagar och andra krav och vilken hjälp man kan få för att hålla ordning och reda i miljöarbetet.

Genom ett omfattande nätverk inom miljöområdet fungerar Miljösupport som en tvärvetande länk mellan företrädare och specialister från olika kunskapsområden. Vår styrka ligger i att hitta nya möjligheter genom kunskap, samarbete och kommunikation.

Miljösupport står för:

HELHETSSYN
ÖVERBLICK INOM MILJÖOMRÅDET
UTVECKLING
KOMMUNIKATION

Välkommen att kontakta oss för diskussion om vad ert företag behöver för hjälp!